projektiD

REFERENTSID

Finesto conferences_finesto.ee.jpg

Meie teenused on suunatud Soome, Eesti ja Läänemereregiooni era- ja valikule sektorile. Nõustame regiooni ettevõtteid ja organisatsioone riskide juhtimisega seotud küsimustes ning püüame igati kaasa aidata avatud valdkondlikule koostööle. 

Oleme korraldanud majanduskuritegevuse ja -julgeoleku teemalisi konverentse juba 2012 aastast alates. Eelmiste konverentside info on leitav siit.

Finesto korraldas majanduskuritegevuse tõkestamise konverentsi "FIN-EST ECC 2016" Tallinnas 16.-17.03.2016. Konverents toimus esmakordselt rahvusvahelisena Eesti ja Soome era- ning avaliku sektori koostöös. Eesti keelne 2016 konverentsi info on leitav SIIT. Töökeeled eesti, soome, inglise; konverentsitõlge. 

17.05.2016 korraldasime "e-RES 2016 / Vision and Risk Management" seminari. Töökeel eesti. Lisainfo SIIT. 

Konverents "Majandusjulgeolek 2016" toimus Tallinnas 30.11.2016. Töökeel eesti keel. Lisainfo SIIT. Vaata pildigaleriid.

04.04.2017 ja 02.05.2018 korraldasime "e-RES 2017 / Mission and Risk Management" ja “e-RES Value and Risk Appetite of the Market 2018” seminarid Tallinnas. Töökeel eesti. Lisainfo SIIT. 

30.11.2017 korraldasime "Rahapesu tõkestamise foorum 2017" seminari. Töökeel eesti keel. Vaata lisa siit.

07.12.2017 korraldasime "Majandusjulgeolek 2017" konverentsi. Töökeel eesti. Vaata lisa siit.

12.04.2018 korraldasime “Cyber Security - Threats and Reality” seminari. Töökeeled eesti, soome, inglise.

20.02.2019 korraldasime järjekorras juba viienda majandusjulgeoleku konverentsi ”Eesti 100Pluss visoon” Tallinnas. Töökeel eesti keel. Vaata lisa siit.

27.03.2019 korraldasime rahvusvahelise konverentsi “The New Era of AML” Tallinnas. Töökeel inglise. Vaata lisa siit siit.


TULEKUL: International ECOSEC Conference 20.2.2020, Tallinn. Save the date!


Lisaks meie igapäevastele põhiteenustele korraldame ettevõtetele ja organisatsioonidele riskijuhtimise alaseid koolitusi ning seminare vastavalt tellimustele.